Get Adobe Flash player

Super Seniorzy w Wirtach.

Miłe przedpołudnie spędziliśmy w minioną środę (5 czerwca) z naszymi Szacownymi Super Seniorami w Wirtach. Swoją obecnością zaszczycili nas: panie Zofia Czarnowska, Janina Mucha, Lidia Giełdon, Anna Rożewicz ( 93 lata!), Zdzisława Dorawa oraz panowie: Feliks Światczyński, Ryszard Ossowski (po raz pierwszy), Józef Ossowski i Franciszek Konopacki. Widać wiek nie stanowi przeszkody, by spotkać się ze znajomymi w pięknym Ogrodzie Dendrologicznym. Tym bardziej że włodarze kaliskiego Nadleśnictwa i samego Ogrodu przyjmują nas u siebie z wielką otwartością i życzliwością.

Poznaliśmy nową Gospodynię kaliskiego Nadleśnictwa p. Dorotę Norek, która odwiedziła nas na chwileczkę wraz z p. Jakubem Piechowiakiem, pracownikiem Arboretum, który rokrocznie sprawuje nad nami, seniorami opiekę. Wspólnie przespacerowaliśmy się do miejsca, w którym rośnie jodełka posadzona – jak pamiętamy- w 100-ną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.

Przygotowaliśmy, oczywiście, dla przybyłych Super Seniorów poczęstunek. Na słodko pyszne ciasta upieczone przez Irenę Stopę, Danusię Piszczek, Ewę Zdrowowicz i Wiesię Suszek. Kiełbasę na ognisko zapewniła Ela Adamowska.
A młodsze Koleżanki i Koledzy z pełnym zaangażowaniem opiekowali się Super Seniorami.

Najbliższe plany, czerwiec

W najbliższych tygodniach czeka nas sporo spotkań:

5 czerwca – Super Senior w Wirtach, zbiórka o 10-ej na przystanku PKS

20 czerwca – Noc Kupały, tym razem w Czarnej Wodzie, zbiórka o 17-ej

27 czerwca – jednodniowa wycieczka do Grudziądza, koszt 50zł., zgłoszenia do Eli Adamowskiej i Lucynki Kaweckiej

czerwiec Turniej bouli – Cieciorka, termin ustalimy w zależności od pogody

Baśniowe popołudnie w Cieciorce

W czwartek, 16 maja uczestniczyliśmy w wyjątkowym i arcyciekawym spotkaniu.  Imprezka odbywała się w świetlicy w Cieciorce (dzięki uprzejmości gospodarzy). Tam mieliśmy okazję poznać p. Szymona Góralczyka. Pan Szymon pokochał podania, legendy i baśnie z różnych stron świata; z bliska i z daleka. Opowiada bardzo ciekawie i ekspresyjnie wspierając się grą na rzadko  spotykanych instrumentach.

Dla nas,
zgromadzonych w Cieciorce, opowiedział cztery baśnie:  O kowalu, O Marii uroczej długowarkoczej, O
Babie Jadze i O sprzedawcy kapeluszy i czapek.

Wbrew
pozorom baśnie są nie tylko dla dzieci, w każdej z nich znajdziemy wiele
mądrości i odwołań do rzeczywistości, w której żyjemy, są bowiem ponadczasowe.

Spotkanie z baśnią

Już w najbliższy czwartek, 16 maja zapraszamy na spotkanie z bajarzem, p. Szymonem Góralczykiem. Pan Szymon to bardzo ciekawy człowiek, który pięknie opowiada regionalne – i nie tylko – baśnie, podania, legendy…

Jednocześnie będzie to nasz kolejny spacer po okolicy, gdyż spotkanie odbędzie się w świetlicy w Cieciorce, a preferowana forma dotarcia na miejsce, to piesza przechadzka. Ewentualnie rowerem. Jeśli już nie można inaczej, może być samochód.

Zbiórka o godzinie 15-ej na parkingu pod kościołem, po czym wspólnie spacerkiem udajemy się do Cieciorki.

Chodź z nami!

Przebieg Zebrania Walnego

Doroczne Walne odbyło się 16 kwietnia 2024 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliskach. Przybyło nań ok 60-ciu członków Stowarzyszenia.
Ponieważ liczba przybyłych była niewystarczająca do kworum, zabranie rozpoczęło się w drugim terminie, czyli po upływie kwadransa. Spotkanie prowadziła kol. Zofia Czarnowska, protokołowała kol. Dorota Pryba, do komisji skrutacyjnej wybrano kol. Annę Szarafin, kol. Alicję Jutrzenkę-Trzebiatowską i kol. Jana Połoma

Główna część zebrania poświęcona została sprawozdaniom: merytorycznemu (przedstawiła Elżbieta Pasterka), finansowemu (Lucyna Kawecka)oraz Komisji Rewizyjnej (Aleksandra Dawicka).

Po krótkiej dyskusji i przegłosowaniu Zarząd Stowarzyszenia otrzymał absolutorium. Jednogłośnie! Za co serdecznie dziękujemy Koleżankom i Kolegom.

Na zebraniu poruszono też dwie palące kwestie: wysokości składek oraz przyjmowania nowych członków. W wyniku wymiany zdań gremium wyraziło przyzwolenie na podniesienie wysokości składki rocznej do 60-ciu złotych i zdecydowało, że Stowarzyszenie nie ma już możliwości przyjmowania w swoje szeregi chętnych spoza gminy Kaliska.

W dalszej kolejności koleżanki Elżbieta Pasterska oraz Elżbieta Adamowska przedstawiły plany imprez na bieżący rok. Szczegóły przedstawiamy na bieżąco i informujemy o kolejnych imprezach na tablicach ogłoszeń, na FB i naszej stronie internetowej, na której właśnie piszę te słowa. Najbliższe majowe imprezy to majówka dla Super Seniora (Wirty) i popołudnie z baśniami, Cieciorka, 16 maja, godz. 15-ta. W rolę bajarz wciela się p. Szymon Góralczyk. Dotarcie we własnym zakresie.

Spacer do Studzienic

Bardzo przyjemnie spędziliśmy – w ubiegły czwartek, 11 kwietnia – popołudnie w świetlicy w Studzienicach. Część z nas przyszła pieszo, niektórzy podjechali na rowerach, reszta samochodami.

Spotkanie upłynęło pod znakiem muzyki. Śpiewaliśmy piosenki, przede wszystkim po kociewsku. Ćwiczyliśmy szczególnie hymn Kociewia i Kalisk. Na koniec także inne, dość znane, aczkolwiek rzadko na co dzień śpiewane. Dzielnie wspierały nas w tym nasze młodsze koleżanki, Ania, Dorota i Ala.

Przy śpiewie, kawie i ciasteczkach czas płynął szybko, było miło i wesoło.

Spacerkiem po okolicy

Wiosna się zaczęła i nie ma co siedzieć w domach, więc 11 kwietnia zapraszamy wszystkich chętnych na spacer do Studzienic.

Byliśmy już na kilku pieszych wycieczkach w ubiegłym roku. Zwiedziliśmy przy okazji oczyszczalnię ścieków, odwiedziliśmy świetlice w Dąbrowie i Cieciorce. I to bez względu na pogodę!

Tym razem chcemy się przespacerować do Studzienic, oczywiście drogą przez las, z kijkami, rowerem…, jak komu wygodniej. Jak na razie prognozy pogodowe są korzystne.

Wymarsz nastąpi o godz. 14-ej, zbiórka na parkingu przy kościele.

Zebranie Walne-16.04.2024

Wycieczka na Mazury

Zgodnie z wcześniejszą informacją podaję bliższe dane na temat wrześniowego wyjazdu.

Termin wycieczki: od 5 do 8 września

Harmonogram:

1-szy dzień – Augustów i okolice. Zwiedzanie miasta, rejs statkiem do Studzienicznej (szlak papieski); zwiedzania Studzienicznej,

2-gi dzień – północna Suwalszczyzna: zwiedzanie Suwałk;
Jeleniewo – restauracja z daniami regionalnymi;Smolniki-miejsce kręcenia filmu Pan Tadeusz; Wisztyniec – trójstyk granic Polski, Litwy i Rosji; Stańczyki – najwyższe zabytkowe wiadukty kolejowe,

3-ci dzień – Wilno, stolica Litwy, zwiedzanie miasta, starówka, katedra, Ostra Brama; cerkiew Św.Ducha, cmentarz na Rossie,

4-ty dzień – Wigry-klasztor kamedułów; Stary Folwark – zwiedzanie muzeum, Wigierski Park Narodowy,

Zakwaterowanie i wyżywienie: Augustów, ośrodek August.

Koszt ok. 1000zł od uczestnika., mile widziane zaliczki. Łatwiej będzie spłacić całość.

Zapisy prowadzi i informacji udziela Ela Adamowska. tel.661 875 570.

Słoneczniki za 2023 rok

W najbliższą sobotę, 2 marca w GOK w Kaliskach odbędzie się uroczystość wręczenia Słoneczników 2023. Na styczniowym spotkaniu naszego Zarządu postanowiliśmy złożyć wniosek o nagrodę Honorowego Słonecznika dla dwojga spośród naszego grona: Lucynki Kaweckiej oraz Felka Światczyńskiego. Oboje Koleżeństwo jest doskonale wszystkim znane, ale uważam, że warto dokładniej prześledzić Ich społeczną działalność.

Nominacja do nagrody Honorowy Słonecznik 2023 dla
p. Feliksa Światczyńskiego

Uzasadnienie:

Pana Feliksa Światczyńskiego wszyscy w Gminie
Kaliska doskonale znają. Od kilku dziesiątek lat jest jej mieszkańcem, przez 45
lat prowadził własną firmę specjalizującą się w malarstwie pokojowym. W tym
czasie pomalował niejeden lokal na naszym terenie oraz wykształcił  15-u 
uczniów, swoich następców po fachu.

Jednocześnie brał udział w życiu społecznym Gminy.
Był wieloletnim członkiem Gminnego Koła Polskiego Związku Emerytów, Rencistów
i Inwalidów, a po przekształceniu nadal członkiem Kaliskiego Stowarzyszenia
Seniorów.  Przez 15 śpiewał w chórze Leśne
Echo, który występował na scenie kaliskiego Gminnego Ośrodka Kultury jak i poza
granicami Gminy Kaliska.

Od 16-u lat wchodzi w skład Zarządu Gminnego Koła
PZERi I, a obecnie KSS, jest głównym inicjatorem i organizatorem wyjazdów seniorów
do placówek kulturalnych: teatrów, oper i kin. Pełni też funkcję „didżeja
seniorów”, urozmaicając liczne spotkania tej społeczności.

Ponadto Pan Feliks wielokrotnie reprezentował
seniorów biorąc czynny udział w Spartakiadach sportowych organizowanych  co roku przez Powiatowe Koło PZERiI osiągając
znaczące sukcesy; w tym złoty i srebrne medale. 

Pan Feliks Światczyński przez lata solidnie wypełniał powierzone Mu zadania, zawsze gotowy do współpracy i pomocy koleżeńskiej.
Jest otwartym,  bezkonfliktowym człowiekiem, serdecznym, przyjacielskim  kolegą, na którego zawsze można liczyć, przy tym osobą skromną, nie oczekującą poklasku za swoje starania.

W imieniu Zarządu: Barbara Płonka

Nagrodzeni Honorowym Słonecznikiem

Gratulujemy Lucynce i Felkowi zasłużonej nagrody!

Archiwa

Odwiedziny

Darmowy licznik odwiedzin