Get Adobe Flash player

Członkowie Koła

Słoneczniki za 2023 rok

W najbliższą sobotę, 2 marca w GOK w Kaliskach odbędzie się uroczystość wręczenia Słoneczników 2023. Na styczniowym spotkaniu naszego Zarządu postanowiliśmy złożyć wniosek o nagrodę Honorowego Słonecznika dla dwojga spośród naszego grona: Lucynki Kaweckiej oraz Felka Światczyńskiego. Oboje Koleżeństwo jest doskonale wszystkim znane, ale uważam, że warto dokładniej prześledzić Ich społeczną działalność.

Nominacja do nagrody Honorowy Słonecznik 2023 dla
p. Feliksa Światczyńskiego

Uzasadnienie:

Pana Feliksa Światczyńskiego wszyscy w Gminie
Kaliska doskonale znają. Od kilku dziesiątek lat jest jej mieszkańcem, przez 45
lat prowadził własną firmę specjalizującą się w malarstwie pokojowym. W tym
czasie pomalował niejeden lokal na naszym terenie oraz wykształcił  15-u 
uczniów, swoich następców po fachu.

Jednocześnie brał udział w życiu społecznym Gminy.
Był wieloletnim członkiem Gminnego Koła Polskiego Związku Emerytów, Rencistów
i Inwalidów, a po przekształceniu nadal członkiem Kaliskiego Stowarzyszenia
Seniorów.  Przez 15 śpiewał w chórze Leśne
Echo, który występował na scenie kaliskiego Gminnego Ośrodka Kultury jak i poza
granicami Gminy Kaliska.

Od 16-u lat wchodzi w skład Zarządu Gminnego Koła
PZERi I, a obecnie KSS, jest głównym inicjatorem i organizatorem wyjazdów seniorów
do placówek kulturalnych: teatrów, oper i kin. Pełni też funkcję „didżeja
seniorów”, urozmaicając liczne spotkania tej społeczności.

Ponadto Pan Feliks wielokrotnie reprezentował
seniorów biorąc czynny udział w Spartakiadach sportowych organizowanych  co roku przez Powiatowe Koło PZERiI osiągając
znaczące sukcesy; w tym złoty i srebrne medale. 

Pan Feliks Światczyński przez lata solidnie wypełniał powierzone Mu zadania, zawsze gotowy do współpracy i pomocy koleżeńskiej.
Jest otwartym,  bezkonfliktowym człowiekiem, serdecznym, przyjacielskim  kolegą, na którego zawsze można liczyć, przy tym osobą skromną, nie oczekującą poklasku za swoje starania.

W imieniu Zarządu: Barbara Płonka

Nagrodzeni Honorowym Słonecznikiem

Gratulujemy Lucynce i Felkowi zasłużonej nagrody!

Szacowna Jubilatka

Miło mi donieść, że do naszego grona Super Seniorów dołączyła
p. Lidia Giełdon.
Pani Lidzia wkrótce po świętach Bożego Narodzenia obchodziła swoje, jakże dostojne, 80-te urodziny. Mieliśmy okazję uczestniczyć w tej doniosłej uroczystości. Stowarzyszenie reprezentowali Elżbieta Pasterska i Feliks Światczyński.
Szacowna Koleżanka należy do naszej społeczności od dawna, jest osobą niezwykle pogodną i wesołą, o ile zdrowie pozwala uczestniczy we wszystkich imprezach organizowanych przez Zarząd Stowarzyszenia.
Pani Lidzi życzymy wielu lat pełnych zdrowia i pogody ducha.

Diamentowe Gody

Z okazji 60-lecia pożycia małżeńskiego pp. Anny
i Zygmunta Różewiczów   panie Kornelia Ziółkowska
i  Elżbieta Pasterska, w imieniu całego naszego Koła, złożyły czcigodnym Jubilatom serdeczne życzenia
oraz wręczyły skromny upominek.

B.P.

 

 

 

 

 

Elżbieta Pasterska – Przewodnicząca Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów

 

Elżbieta Pasterska była nauczycielką języka polskiego. Czytaj...

Archiwa

Odwiedziny

Darmowy licznik odwiedzin