Get Adobe Flash player

Aktualności

Co nas czeka w maju?

Maj jest przepiękny. Do życia budzi się przyroda i w człowieku wzbiera energia do intensywniejszego przeżycia nadchodzących wiosennych
i letnich miesięcy. Mamy ochotę na coś więcej, na wyjście z domu, spotkania, wyjazdy…

Wychodząc naprzeciw tym potrzebom zaplanowaliśmy na maj kilka atrakcji.

Przede wszystkim 19 maja organizujemy turniej boule. Tym razem w Cieciorce, gdyż boisko we Franku nie gwarantuje nam już takich warunków, na jakich nam zależy. Jak co roku będą drobne nagrody dla zwycięzców
i grill. Wyjazd z przystanku PKS o 16.00.

Następnego dnia, 20 maja jedziemy do Bydgoszczy na spektakl Madame Butterfly G. Pucciniego. Koszt 90 zł., wyjazd o 16.15 z przystanku PKS

Uwaga: musieliśmy przełożyć termin spotkania z Super Seniorami
na 8 czerwca. Gospodarze Ogrodu Dendrologicznego w Wirtach nie mogli nas przyjąć w planowanym przez nas terminie.

Zapraszamy serdecznie!

26.04 – spotkanie naszego Zarządu

We wtorek tego tygodnia Zarząd spotkał się, by omówić sprawy minione i nakreślić plany na nadchodzący miesiąc.

Przede wszystkim, jak pamiętamy, już jutro, czyli 29 kwietnia wyjeżdżamy na jednodniową wycieczkę. Startujemy o 7-ej rano z przystanku PKS. Najpierw jedziemy do Elbląga. Tam spotykamy się z przewodnikiem. Zwiedzamy miasto, a następnie udajemy się do Fromborka. Przewodnik pokaże nam to, co w obu miastach jest warte obejrzenia. Być może uda się we Fromborku wysłuchać w katedrze koncertu (stąd składka wzrosła do 40 zł.). W międzyczasie zrobimy przerwę na jakiś posiłek.

Na 19 maja zaplanowaliśmy spotkanie z Super Seniorami w Wirtach. Tym razem zabierzemy też innych chętnych, na ile starczy miejsc w autokarze. Wypad będzie sfinansowany z naszych składek. Wyjazd o 11-ej.

Następnego dnia, 20 maja wyjeżdżamy do Bydgoszczy na operę G. Pucciniego „Madame Butterly”. Koszt wyprawy to 90zł. Kol. Felek załatwił nam bardzo tanie bilety, stąd koszt niewysoki. Wyruszymy z przystanku PKS o 15.30.

Na spotkaniu rozmawialiśmy też o jubileuszu 50-lecia kapłaństwa naszego Proboszcza. Szykujemy dla ks. Józefa małą niespodziankę.

Data wtorkowego spotkania okazała się jednocześnie datą urodzin naszej koleżanki Krysi Pawłowskiej. Były więc życzenia i kwiaty; Krysia przygotowała nam słodki poczęstunek.

Krysiu, jeszcze raz wszystkiego najlepszego!

Opera w maju

Na 20 maja zaplanowaliśmy wyjazd do Bydgoszczy na operę Madame Butterfly Giacomo Pucciniego.

Koszt wyjazdu to 90zł. od osoby. Tym razem pokrywamy wydatki z własnej kieszeni.

Już zbieramy chętnych i pieniążki!

Planowana wycieczka

Przypominam, że 29 kwietnia wybieramy się na jednodniową wycieczkę. Zwiedzimy Elbląg i Frombork. Pojedziemy wynajętym autokarem, którego koszt pokryjemy z naszych składek. W związku z tym wycieczka będzie stosunkowo, tania – ok. 35zł z przeznaczeniem na różne wstępy oraz przewodnika.

Wyjedziemy o 7-ej rano z przystanku PKS w Kaliskach.

Zgłoszenia i wpłaty zbiera kol. Ela Adamowska.

Walne Zebranie

Ach, cóż to
było za radosne spotkanie!

10 marca br.
W GOK zobaczyliśmy się po długim czasie, a stęskniliśmy się już za sobą bardzo.
Celem spotkanie było odbycie corocznego Walnego Zebrania. Zebranie, pod
przewodnictwem kol. Zofii Czarnowskiej, przebiegało sprawnie i rzeczowo. Po
wstępnych ustaleniach prezes Elżbieta Pasterska przedstawiła sprawozdanie
merytoryczne z działalności za rok 2021, a po niej kol Lucyna Kawecka-
finansowe. Kol. Małgorzata Pozorska w imieniu Komisji Rewizyjnej wydała opinię  na temat przedstawionych informacji. Po
krótkiej dyskusji zgromadzeni na sali członkowie naszego Stowarzyszenia udzielili
jednogłośnie absolutorium Zarządowi.

W dalszym
ciągu spotkania padło z sali kilka bardzo interesujących wniosków i pomysłów do
dalszej pracy Zarządu, a co za tym idzie oferty różnych działań na bieżący rok  dla całej naszej społeczności.

Spotkanie
upłynęło w przyjacielskiej atmosferze, radowaliśmy się swoją obecnością, na
twarzach gościł szeroki uśmiech. Wymianie wspomnień i serdeczności towarzyszył poczęstunek:
kawa, herbata i domowe wypieki, które zawdzięczamy Wiesi Suszek, Ninie
Kowalewskiej, Eli Pasterskiej i Andrzejowi Dziemińskiemu. W tle pogaduszek
snuła się przyjemna muzyczka przygotowana przez kol. Felka Światczyńskiego.

Zarząd dziękuje
wszystkim, którzy pomogli w organizacji zebrania.

Specjalne
podziękowania kol. Danucie Miszewskiej za nieustanną życzliwość i pracę pro bono
na rzecz Stowarzyszenia.  

10.03 – Walne Zebranie

Kochani, przypominam, że spotykamy się 10 marca o godzinie 14-ej w sali GOK na naszym corocznym Walnym Zebraniu.

Będzie nam bardzo miło, jeśli frekwencja dopisze. Po obradach spotkanie przy kawce, herbatce i ciasteczkach. Gdyby ktoś miał ochotę na coś więcej, musi to sobie zorganizować we własnym zakresie. Kolega Felek przygotuje miłą muzyczkę.

Spotkanie przy kawce – nieodpłatnie!

Poniżej przedstawiam porządek obrad:

PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW

KALISKIEGO STOWARZYSZENIA SENIORÓW
W DNIU 10.03.2022R. godzina 14.00

 • Otwarcie Zebrania i powitanie zebranych Członków Stowarzyszenia oraz Gości.

 • Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.

 • Stwierdzenie prawomocności zebrania. W przypadku braku kworum drugi termin zebrania wyznacza się na dzień 10.03.2022r. na godz. 14.15.

 • Przyjęcie porządku obrad.

 • Zgłoszenie Kandydatów i wybór Komisji Skrutacyjnej – podjęcie uchwały.

 • Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu za 2021 rok: A. przedstawienie sprawozdania merytorycznego i finansowego, B. przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej do sprawozdania Zarządu, C. dyskusja, D. podjęcie uchwał:

– o
zatwierdzeniu sprawozdania merytorycznego Zarządu za 2021r,

-o
zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podziale zysku za 2021r.,

– inne wynikłe w trakcie Walnego Zebrania Członków.

 • Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2021 rok:
 • przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej,
 • dyskusja,
 • podjęcie uchwały.

 • Udzielenie absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej – podjęcie uchwały.

 • Kierunki działań – plan pracy na rok 2022.  
 • dyskusja.

 • Wolne wnioski.

 • Ogłoszenie podjętych uchwał.

 • Zakończenie Walnego Zebrania.

Prezes

Kaliskiego Stowarzyszenia Seniorów

Elżbieta Pasterska

Spotkanie Zarządu

Pierwsze w tym roku spotkanie Zarządu odbyło się we wtorek 11 stycznia.

Próbowaliśmy wspólnie zaplanować naszą działalność na najbliższy czas.

Sytuacja pandemiczna utrudnia zdecydowanie zaplanowanie czegoś na 100%. w dłuższej perspektywie czasowej. Czujemy się odpowiedzialni za Państwa zdrowotne bezpieczeństwo, więc staramy się, bez koniecznej potrzeby, nie planować imprez w przestrzeni zamkniętej.

Zdecydowaliśmy, że póki co zaproponujemy nasze sprawdzone wielokrotnie spotkania cykliczne, które się cieszą Waszym pozytywnym odbiorem. Stąd takie imprezy:

 1. 19 maja majówka dla Super Seniorów w Wirtach.
 2. 09 czerwiec turniej boule w Cieciorce.
 3. 23 czerwca Noc Kupały w Czarnem.

Najwcześniej czeka nas doroczne Zebranie Walne Stowarzyszenia. I tu musimy koniecznie się spotkać pod dachem. Wyznaczyliśmy na ten dzień 10 marca, godzina 15-ta. Do takiego spotkania obligują nas przepisy prawa, w związku z czym prosimy o liczne przybycie.

Po zakończeniu zebrania, niejako przy okazji, chcemy – z okazji Dnia Kobiet – zaproponować spotkanie przy kawce i muzyce. Wieczorek będzie składkowy, koszt imprezy to 15zł.

Takie na razie mamy plany. Wiadomo że życie idzie swoim torem; szczegóły imprez i ewentualne zmiany będziemy podawać na bieżąco na naszej stronie i tablicach we wsi.

Szacowna Jubilatka

Miło mi donieść, że do naszego grona Super Seniorów dołączyła
p. Lidia Giełdon.
Pani Lidzia wkrótce po świętach Bożego Narodzenia obchodziła swoje, jakże dostojne, 80-te urodziny. Mieliśmy okazję uczestniczyć w tej doniosłej uroczystości. Stowarzyszenie reprezentowali Elżbieta Pasterska i Feliks Światczyński.
Szacowna Koleżanka należy do naszej społeczności od dawna, jest osobą niezwykle pogodną i wesołą, o ile zdrowie pozwala uczestniczy we wszystkich imprezach organizowanych przez Zarząd Stowarzyszenia.
Pani Lidzi życzymy wielu lat pełnych zdrowia i pogody ducha.

Zdrowych i spokojnych świąt

W imieniu Zarządu składam wszystkim naszym Członkom, Przyjaciołom i Sympatykom Stowarzyszenia najserdeczniejsze życzenia świąteczne i noworoczne: dużo zdrowia, radości mimo wszystko, spokoju, ciepłej rodzinnej atmosfery i Bożonarodzeniowej pogody ducha.

Drogie Koleżanki…

Święta już za progiem, ale jak nigdy dotąd oszczędzajmy siły. Na poparcie taki oto wierszyk:

Archiwa

Odwiedziny

Darmowy licznik odwiedzin