Get Adobe Flash player

Historia Koła

„Ludzie, ludzie jak ten czas leci, to nie do wiary wprost…” mówią słowa piosenki. Mamy dopiero 35 lat, jesteśmy młodzi, uśmiechnięci i wciąż szukamy bliskości drugiego człowieka i okazji do świętowania.

Każdy jubileusz oznacza okres wiekowy od narodzin po koniec, a wszystko co dzieje się „pomiędzy” to historia.

Chcę przywołać wydarzenia i ludzi, którzy historię naszego Koła tworzyli i tworzą.

Kronika Koła spisywana od 1992r po dzień dzisiejszy przez koleżankę Kornelię Ziółkowską zawiera tekst, cytuję: „Koło Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Kaliskach powstało prawdopodobnie 14 maja 1972r z inicjatywy mieszkańców panów Józefa Skórczewskiego, Antoniego Temerowskiego i Franciszka Błażka. To oni stanowili pierwszy zarząd koła. Niestety niewiele jest dokumentów z tamtego okresu”. Wiadomo tylko, że dbali o przydział drewna opałowego z tartaku. Ludzie dołączali do wspomnianych założycieli, i tak w roku1980 przewodniczącą koła została p. Zofia Frasunek, społeczniczka wielkiego serca i dobroci odznaczona Złotą Odznaką Honorową Związku. Pełniła funkcję przez 3 lata. W 1983r przewodniczącym został p. Paweł Pelowski, zastępcą p. Stefan Stefaniak, skarbnikiem p. Zyta Rybczyńska, skarbnikiem p. Jadwiga Biesek. Od tej pory działalność się ożywiła i dokumentacja jest pełniejsza.

Organizowano wycieczki, sporządzano listy na przydział kawy naturalnej, obuwia (pamiętamy wszyscy, to były ciężkie czasy). Zarząd Koła otrzymał lokum na biuro w budynku Urzędu Gminy.

W grudniu 1990r funkcję Przewodniczącego Koła  przejmuje p. Zdzisław Wiśniewski. W ścisłym zarządzie funkcję zastępcy objął p. Kazimierz Drąg, sekretarzem wybrano p. Marię Mierzejewską, skarbnikiem została p. Jadwiga Deręgowska. Pan Wiśniewski pełnił swoją funkcję przez dwie kadencje. Zawiązał współpracę poza Urzędem Gminy z Gminny Ośrodkiem Kultury, z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, ze Stowarzyszeniem Rodziców Wychowujących Dzieci Niepełnosprawne „Dziecko Miłości”, z grupą terapeutyczną „Wspaniała Rodzinka” i Chórem „Leśne  Echo”, który obchodził niedawno 15-lecie istnienia.

Dnia 30 września 1995r Jan Radzewicz, ówczesny dyrektor  Gminnego Ośrodka Kultury, Zdzisław Wiśniewski i Bronisław Okuniewski – przewodniczący Rejonowego Oddziału Związku zorganizowali pierwsze prezentacje artystyczne członków Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Ziemi Kociewskiej w Kaliskach pod hasłem „Spotkajmy się”. Pan Okuniewski w swym wystąpieniu zachęcał inne koła z terenu do kontynuacji tej formy działalności. Niestety odzewu nie było i w rezultacie inicjatywę przejął Rejonowy Oddział Związku w Starogardzie Gd. Przeglądy odbywają się cyklicznie jesienią każdego roku. Nasi artyści chętni biorą udział: tak wystawcy indywidualni, jak i chór pod dyrekcją p. Zygmunta Beyer, prezentują swoje umiejętności w Starogardzkim Centrum Kultury.

Okazją do spotkań wszystkich członków Koła stały się uroczystości: „Dzień Seniora” i „Wieczór Wigilijny”. Poprzez p. Beatę Wysokińską, Kierownika GOPS w Kaliskach delegacje Koła biorą udział w imprezach integracyjnych z dziećmi niepełnosprawnymi.

Dnia 22 października odszedł p. Zdzisław Wiśniewski.

Na uroczystości z okazji 25-lecia Koła Złotą Odznakę Honorową nadaną przez Zarząd Główny Prerii w Warszawie za całokształt działalności Koła odebrał zastępca przewodniczącego Kolega Kazimierz Drąg. Złote Odznaki Honorowe indywidualnie otrzymali członkowie Zarządu: Kazimierz Drąg, Jadwiga Guzińska, Jadwiga Deręgowska, Zofia Machnikowska i Kornelia Ziółkowska.

Dnia 10 maja 1997r Kolega Kazimierz Drąg obejmuje funkcję przewodniczącego Zarządu Gminnego Koła Prerii w Kaliskach. W zarządzie znaleźli się ludzie z kilku i kilkunastoletnim stażem, które uczestniczyły w pracy Koła w latach poprzednich.

W tym samym roku Dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliskach zostaje p. Danuta Guzińska – Zaremba, która oddała pomieszczenie w budynku GOK na biuro dla Zarządu Koła. Współpraca z Panią dyrektor to prawdziwa przyjemność. Osoba ciepła, życzliwa, która włączyła się w działalność Koła. Z całym zespołem pracowników pomagała w organizowaniu dużych uroczystości, o których była mowa wcześniej.

Wracają do p. Kazimierza Drąg, to funkcję przewodniczącego pełnił dwie kadencje – w sumie 6 lat. W tamtym czasie dołączyliśmy z naszym Chórem do Koncertu Pieśni Maryjnych, organizowanym w SCK , w maju każdego roku, przez Zarząd Rejonowego Oddziału w Starogardzie Gd.

Dnia 8 lutego 2003r na Walnym Zgromadzeniu Członków w jawnych wyborach Kolega Drąg rezygnuje z funkcji. Przewodniczącą zostaje Zofia Machnikowska, dotychczasowy sekretarz Koła. Kadencja trwać będzie nie 3 lata, jak dotychczas, a 5 lat. W skład zarządu weszli: Kazimierz Drąg – zastępca przewodniczącej, Jadwiga Deręgowska – skarbnik, Zofia Czarnowska – sekretarz, oraz członkowie zarządu: Jadwiga Guzińska, Bernadeta Juszczyńska, Ludwika Osowska, Kornelia Ziółkowska, Kazimierz Chmielecki.

Łącznikiem z ramienia Rejonowego Oddziału i honorowym członkiem zarządu został p. Bronisław Okuniewski.

Po naszych poprzednikach odziedziczyliśmy „spadek”, który pielęgnujemy do dziś. Naszą najwyższą wartością są wszyscy członkowie a nade wszystko seniorzy po 80-tym roku życia. To dla nich organizujemy spotkania okolicznościowe, pamiętamy o urodzinach i jubileuszach. W ramach integracji pokoleń zapraszamy na spotkania dzieci z przedszkola w Kaliskach oraz dzieci i młodzież ze szkół w Piecach i Kaliskach.

Po raz kolejny zagraliśmy w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy Jurka Owsiaka. Będziemy z nim grać do końca świata i o jeden dzień dłużej.

Od 2005r uczestniczyliśmy w Spartakiadzie Emerytów, Rencistów, Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych organizowanej przez Rejonowy Oddział Związku w Starogardzie Gdańskim i to z dobrymi wynikami.

Wycieczki krajoznawcze i kultu religijnego, pikniki integracyjne w Czarnej Wodzie i w Bartlu Wielkim weszły na stałe w nasze plany pracy. Należy też wspomnieć cykliczne spotkania integracyjne z dziećmi niepełnosprawnymi, takie jak: festyn wrześniowy, wspólne Wigilie, Walentynki, Dzień Dziecka, Mikołajki, „Dziecko Miłości” i „Wspaniała Rodzinka”, to nasze perełki. Cieszymy się z każdego kontaktu z nimi.

Do naszej działalności dołączają ludzie dobrej woli i wielkiego serca, którzy pomagają finansowo i materialnie. Wymienię tu Wójta Gminy p.Antoniego Cywińskiego, Przewodniczącego  Rady Gminy Zbigniewa Szarafin, p.Leszka Burczyk obecnie Starostę Powiatu Starogardzkiego, dyrektora GOK p.Danutę Guzińską – Zaremba z pracownikami, Kierownika GOPS p. Beatę Wysokińską z pracownikami oraz właścicieli przedsiębiorstw i sklepów.

Moja 5-letnia kadencja skończyła się 6 października 2007r, kiedy na Walnym Zgromadzeniu Członków w jawnych wyborach Przewodniczącą Koła została Koleżanka Elżbieta Pasterska. Członkami zarządu zostali: Zofia Machnikowska – zastępca przewodniczącej, Zofia Czarnowska – sekretarz, Jadwiga Deręgowska – skarbnik, Jadwiga Guzińska, Kornelia Ziółkowska, Bernadeta Juszczyńska, Krystyna Pawłowska, Felicja Ebertowska, Feliks Światczyński, Benedykt Kozłowski oraz honorowy członek – Seniorka Ludwika Osowska. Nowemu Zarządowi życzę wiele dobrego pełnej poświęcenia działalności na rzecz innych.

Koło Gminne Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Kaliskach jest największą organizacją społeczną w rejonie starogardzkim. Liczy 109 członków, w tym 22 Seniorów po 80 roku życia.

Władzę nadrzędną Koła jest Rejonowy Oddział Prerii w Starogardzie Gd. z przewodniczącym oddziału – p. Kazimierzem Szmaglińskim.

Zarząd Koła poprzedniej kadencji oraz jego członkowie otrzymali wiele nagród, wyróżnień i dyplomów za działalność społeczną w środowisku. Wszystkie cenimy sobie bardzo wysoko, bo zachęcają do dalszej pracy. Wspomnieć należy jedną, bardzo znaczącą dla nas nagrodę. Otóż 14.01.2006r na uroczystej gali rozdania Honorowych Nagród Wójta Gminy Kaliska p. Antoniego Cywińskiego pod nazwą „Kaliskie Słoneczniki” 2005. Zarząd otrzymał nagrodę w dziedzinie – Działania społeczne. Doceniła nas „Słonecznikowa Kapituła” a piękną statuetkę „Słonecznika” odebrałam osobiście z rąk p.Wójta. Dla nas było to wielkie, prestiżowe wyróżnienie.

Kaliska, dnia 26.01.2008r

Dnia 29 stycznia 2008r Gminne Koło PZERiI w Kaliskach obchodziło uroczystość jubileuszu swojej działalności. Z tej okazji wręczono wiele gratulacji, podziękowań i wyróżnień wszystkim członkom zarządu poprzedniej kadencji. Wśród nich Złote Odznaki Honorowe, które otrzymały następujące osoby: Zofia Machnikowska, Jadwiga Deręgowska, Kazimierz Drąg, Zofia Czarnowska, Bernadeta Juszczyńska, Ludwika Osowska. Przyznane przez Zarząd Główny Związku w Warszawie odznaczenia wręczył przedstawiciel Okręgowego Zarządu Związku z Gdańska p. Jan Pawłowski. Tak się złożyło, że niestety członkowie poprzednich kadencji nie żyją, na zawsze pozostaną w naszej pamięci.

 

 

Archiwa

Odwiedziny

Darmowy licznik odwiedzin