Get Adobe Flash player

Monthly Archives: luty 2022

10.03 – Walne Zebranie

Kochani, przypominam, że spotykamy się 10 marca o godzinie 14-ej w sali GOK na naszym corocznym Walnym Zebraniu.

Będzie nam bardzo miło, jeśli frekwencja dopisze. Po obradach spotkanie przy kawce, herbatce i ciasteczkach. Gdyby ktoś miał ochotę na coś więcej, musi to sobie zorganizować we własnym zakresie. Kolega Felek przygotuje miłą muzyczkę.

Spotkanie przy kawce – nieodpłatnie!

Poniżej przedstawiam porządek obrad:

PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW

KALISKIEGO STOWARZYSZENIA SENIORÓW
W DNIU 10.03.2022R. godzina 14.00

 • Otwarcie Zebrania i powitanie zebranych Członków Stowarzyszenia oraz Gości.

 • Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.

 • Stwierdzenie prawomocności zebrania. W przypadku braku kworum drugi termin zebrania wyznacza się na dzień 10.03.2022r. na godz. 14.15.

 • Przyjęcie porządku obrad.

 • Zgłoszenie Kandydatów i wybór Komisji Skrutacyjnej – podjęcie uchwały.

 • Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu za 2021 rok: A. przedstawienie sprawozdania merytorycznego i finansowego, B. przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej do sprawozdania Zarządu, C. dyskusja, D. podjęcie uchwał:

– o
zatwierdzeniu sprawozdania merytorycznego Zarządu za 2021r,

-o
zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podziale zysku za 2021r.,

– inne wynikłe w trakcie Walnego Zebrania Członków.

 • Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2021 rok:
 • przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej,
 • dyskusja,
 • podjęcie uchwały.

 • Udzielenie absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej – podjęcie uchwały.

 • Kierunki działań – plan pracy na rok 2022.  
 • dyskusja.

 • Wolne wnioski.

 • Ogłoszenie podjętych uchwał.

 • Zakończenie Walnego Zebrania.

Prezes

Kaliskiego Stowarzyszenia Seniorów

Elżbieta Pasterska

Archiwa

Odwiedziny

Darmowy licznik odwiedzin