Get Adobe Flash player

Plan działań

Plan pracy

         Plan pracy Zarządu Kaliskiego Stowarzyszenia  Seniorów na 2019r.

29.01 Podsumowanie pracy w minionym roku
Przedstawienie zadań  i spotkań  Stowarzyszenia
Plan odwiedzin w domach jubilatów 80
90-latkowie, jubilaci małż.
Zatwierdzenie planu pracy; ustalenie
terminów walnych zebrań
Przydział  zadań poszczególnym członkom na cały rok.
Przygotowanie Zabawy Karnawałowej
16.02 (piątek)
Elżbieta Pasterska,     K. Ziółkowska,   Zarząd    
26.02 Opracowanie planu „krótkich wyjazdów”
w celu poznawania regionu i rozwoju seniorów
– wycieczka jednodniowa do Kwidzyna
-wycieczka jednodniowa do Strysza Buda
-wyjazd do kina Starogard Gd
-wyjazd do Filharmonii Bałtyckiej na
Straszny Dwór 9.04
Sposoby współpracy z innymi
Stowarzyszeniami oraz organizacjami pozarządowymi: sołectwami, GOK, szkołą,
gminą, nadleśnictwem…i Chatą Kociewia(zaproszenie gości : wójt,
przewodniczący Rady Gminy, Bożena Pozorska, Ewa Czeplina, Mirosława Borucka)
 
 
    Elżbieta Adamowska, Kornelia Ziółkowska,     F. Światczyński, L. Kawecka, Elżbieta Pasterska, Barbara Płonka
26.03 Opracowanie zebrań Stowarzyszenia: Zebrania
walne: 7.03, 5.10, 17.12
 
Popularyzacja działań naszego
Stowarzyszenia: Kaliski Goniec, prasa kociewska, strona internetowa
Terminarz jubileuszy seniorów i
sposoby realizacji: urodziny, rocznice ślubu
Stroje kociewskie- sposoby i okazje
prezentowania: Jarmark Dominikański, Festyn Kaliski
Propozycje Turnusu Rehabilitacyjnego w
sanatorium (wybranym)
 
 
E. Pasterska, B.Płonka, Z.Czarnowska,       K.Ziółkowska,     E. Pasterska
23.04 Zorganizowanie Majówki dla Super Seniorów
powyżej 80 lat- wybór miejsca, zamówienie autobusu, poczęstunek…  Stara Baśń Wilcze Błota – 16.05..
Majówka dla aktywnych- Stara Baśń
 
  K. Ziółkowska, L.Kawecka, E. Pasterska
28.05 Przygotowanie i organizacja wycieczki
3- dniowej do Kielc i okolicy
Przygotowania do Nocy Kupały w
Gogolinku 21.06 ?
Ognisko we Franku z turniejem w bule z
nagrodami
K.Ziółkowska, E.Adamowska, L. Kawecka, K. Pawłowska  
25.06 Wyjazd do Wdzydz na jarmark –
organizacja wyjazdu: autobus, termin
B. Płonka, E. Pasterska.  
30.07 Wyjazd nad morze Jarosławiec?
organizacja
Biesiada w Bartlu Wielkim – z dzikiem
konkursy, zabawy
Przegląd Twórczości Artystycznej-
propozycje na wernisaż „Sami Swoi”
 
E.Adamowska, K. Ziółkowska, K. Piszczek, F.Światczyński
sierpień Przerwa wakacyjna  
24.09 Przygotowanie do Wernisażu Sami Swoi-
nasze prace artystyczne
Przygotowanie Walnego zebrania i
jednocześnie  Święta Seniora- 5.10 lub
udział (zależność od UG)
Wyjazd do kina w Starogardzie Gd
 
  Cały Zarząd,     F.Światczyński
22.10 Analiza współpracy z GOK-em, UG,
stowarzyszeniami  działającymi na
terenie naszej gminy
Andrzejki w Cieciorce – organizacja
 
 
E. Pasterska, B. Płonka,   Z. Czarnowska
26.11 Przygotowanie Spotkania
opłatkowego  –
Podsumowanie pracy w 2019r.i
propozycje zadań  na rok następny
Spotkanie opłatkowe 17.12 godz.16.00
Zarząd, Elżbieta Pasterska, Lucyna Kawecka,

Plany pracy Zarządu na 2018r.

  Zarząd spotyka się regularnie w każdy ostatni wtorek miesiąca. Podsumowuje pracę w minionych miesiącu i dyskutuje nad organizacją imprez mających się odbyć w najbliższym okresie.

 

Plan pracy Zarządu Stowarzyszenia  Kaliskich Seniorów 2018r.

30.01 Podsumowanie pracy w minionym roku. Przedstawienie zadań  i spotkań  Stowarzyszenia. Plan odwiedzin w domach jubilatów 80 90-latkowie, jubilaci małż.Zatwierdzenie planu pracy; ustalenie terminów walnych zebrańPrzydział  zadań poszczególnym członkom na cały rok.

Przygotowanie Zabawy Karnawałowej 26.01 (piątek)

Elżbieta Pasterska, Feliks Światczyński, Karol Piszczekzarząd
27.02 Opracowanie planu „krótkich wyjazdów” w celu poznawania regionu i rozwoju seniorów- wycieczka jednodniowa do Gdańska: Muzeum II wojny światowej i Stare Miasto 27.04-wycieczka jednodniowa do Gdańska: Muzeum Solidarności i morze-wyjazd do kina Starogard Gd-wyjazd do Gdyni Teatr Muzyczny Notre Dame de Paris 29.05

Sposoby współpracy z innymi Stowarzyszeniami oraz organizacjami pozarządowymi: sołectwami, GOK, szkołą,gminą nadleśnictwem…

 

 

Feliks Światczyński, Lucyna Kawecka, Elżbieta Adamowska, Zofia Czarnowska
20.03 Opracowanie zebrań Stowarzyszenia : walne: 9.03, 5.10, 13.12Popularyzacja działań naszego Stowarzyszenia: Kaliski Goniec, prasa kociewska. Terminarz jubileuszy seniorów i sposoby realizacji: urodziny, rocznice ślubu. Stroje kociewskie- efekt projektu Chaty Kociewia „Dycht rychtych…”-sposoby wykonania zadania, finansowania iin.

 

 

Kornelia Ziółkowska, Elżbieta Adamowska, Karol Piszczek
24.04 Opracowanie projektu Działaj Lokalnie .Wybór tematyki projektu, podział obowiązków. Zorganizowanie Majówki dla Super Seniorów powyżej 80 lat- wybór miejsca, zamówienie autobusu, poczęstunek…Wirty – 16.05.. Elżbieta Pasterska, Barbara Płonka, Barbara Beling, Kornelia ZiółkowskaKawecka/Pasterska
29.05 Wycieczka  jednodniowa  do Gdańska (Muzeum Solidarności)- organizacja wyjazdu Przygotowania do Nocy Kupały w Gogolinku 21.06Ognisko we Franku z turniejem w bule z nagrodami Kornelia Ziółkowska, Elżbieta Adamowska, Barbara Beling
26.06 Harmonogram działań projektu, podział czynności,współpraca z wolontariuszami,innymi organizacjami, stowarzyszeniami. Wyjazd do Wdzydz na jarmark – organizacja Barbara Płonka,
Elżbieta Pasterska, Kornelia Ziółkowska, Elżbieta Adamowska
31.07 Organizacja spotkań wg programu Chaty Kociewia 1X w miesiącu- podział zadań, sposoby realizacji zamierzeń-rozliczanie finansowe Elżbieta Pasterska, Kornelia Ziółkowska
28.08 Biesiada w Bartlu Wielkim – grill, konkursy, zabawy. Przegląd Twórczości Artystycznej- propozycje na wernisaż „Sami Swoi” Krystyna Pawłowska, Feliks Światczyński
25.09 Przygotowanie do Wernisażu Sami Swoi- nasze prace artystyczne. Przygotowanie Walnego zebrania i jednocześnie  Święta Seniora- 5.10 Cały Zarząd
23.10 Analiza współpracy z GOK-em, UG, stowarzyszeniami  działającymi na terenie naszej gminy Elżbieta Pasterska, Zofia Czarnowska
27.11 Przygotowanie Spotkania opłatkowego -Podsumowanie pracy w 2018r.i propozycje zadań  na rok następny. Spotkanie opłatkowe 14.12 godz.14.00 Zarząd,
Elżbieta Pasterska, Lucyna Kawecka

 Przypominamy również , że kol. Lucynka Kawecka jest dostępna – w sprawie składek – w każdą ostatnią środę miesiąca w GOK.

Plan pracy Zarządu Gminnego Koła PZERiI na rok 2015

27.01

Przedstawienie zadań ,imprez, spotkań i wycieczek Oddziału Rejonowego PZERiI

Plan odwiedzin w domach jubilatów pp. Z H Beyer 29.01 B.B. Kozłowscy

Organizacja spotkań przy grach stolikowych 1X w tyg.

Przygotowanie wieczorku karnawałowego  styczeń

Gimnastyka dla Seniora na sali gimnastycznej szkoły 1 X w tyg.

24.02

Zorganizowanie wyjazdu do teatru na operetkę lub inny spektakl np. Chłopi Teatr Muzyczny w Gdyni 26. 03 godz.16. 00

Propozycje do programu Chata Kociewia Działaj Lokalnie  np.Spotkania z ciekawymi ludżmi

Wyjazd do kina Galeria Kociewska w Tczewie- organizacja wyprawy

„ Wkręceni 2” komedia

Współpraca z GOK-em- projekty i realizacja, pozyskiwanie pieniędzy

31.03

Opracowanie planu wycieczek członków koła na cały rok

Prowadzenie strony internetowej- aktualizowanie, uwagi

Promocja naszego Koła w mediach

28.04

Opracowanie projektu Działaj Lokalnie- podział obowiązków

Zorganizowanie Super Majówki dla seniorów powyżej 80 lat

Wycieczka  dwudniowa Warszawa-Niepokalanów- Żelazowa Wola i inne

Udział w Zebraniu Zarządu Rejonowego w Starogardzie Gd

26.05

Wycieczka  jednodniowa  po najbliższej okolicy- organizacja

Turniej bulle we Franku z ogniskiem- podział obowiązków

30.06

Przygotowania do czynnego udziału w zawodach sportowych

Wybór dyscyplin i ustalenie harmonogramu treningów

28.07

Ognisko nad rzeką Wdą w Czarnej Wodzie ze spływem kajakowym

Spotkanie integracyjne z kołem Osiek lub innym kołem- podział zadań

25.08

Biesiada w Bartlu Wielkim jako przygotowanie do spartakiady- organizacja wyjazdu

Spartakiada 5.09

29.09

Przygotowanie do XV III Przeglądu Twórczości Artystycznej w Starogardzie Gd.(zbiórka prac artystycznych)

Przygotowanie Święta Seniora –2.10 piątek( zaproszenia, dekoracje, poczęstunek, sprawozdanie z działalności)

27.10

Analiza współpracy z GOK-em, UG, stowarzyszeniami  działającymi na terenie naszej gminy, ŚDPS, MRG, szkołą

Udział w plenarnym zebraniu Oddziału Rejonowego w Starogardzie Gd

24.11

Przygotowanie spotkania opłatkowego  (zaproszenia, poczęstunek, dekoracje, msza święta)

Podsumowanie pracy w 2015r.i propozycje zadań  na rok następny

Spotkanie opłatkowe 18.12.2015

Sporządziła: Elżbieta Pasterska

Plan pracy Gminnego Koła PZERiI w Kaliskach na 2015r.

 

1.  Opracowanie planu pracy koła oraz Zarządu na cały rok.

2.  Zbieranie składek członkowskich i aktualizowanie stanu członków.

3.  Pozyskiwanie nowych członków.

4.  Uczestniczenie w ważniejszych wydarzeniach naszej gminy

5.  Uczestnictwo w zebraniach Zarządu Oddziału Rejonowego. Czytaj...

Plan działań na rok 2012

Plan działań na rok 2012

Rejonowego Koła Emerytów Rencistów i Inwalidów w Starogardzie Gd. Czytaj...

Archiwa

Odwiedziny

Darmowy licznik odwiedzin