Get Adobe Flash player

Przebieg Zebrania Walnego

Doroczne Walne odbyło się 16 kwietnia 2024 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliskach. Przybyło nań ok 60-ciu członków Stowarzyszenia.
Ponieważ liczba przybyłych była niewystarczająca do kworum, zabranie rozpoczęło się w drugim terminie, czyli po upływie kwadransa. Spotkanie prowadziła kol. Zofia Czarnowska, protokołowała kol. Dorota Pryba, do komisji skrutacyjnej wybrano kol. Annę Szarafin, kol. Alicję Jutrzenkę-Trzebiatowską i kol. Jana Połoma

Główna część zebrania poświęcona została sprawozdaniom: merytorycznemu (przedstawiła Elżbieta Pasterka), finansowemu (Lucyna Kawecka)oraz Komisji Rewizyjnej (Aleksandra Dawicka).

Po krótkiej dyskusji i przegłosowaniu Zarząd Stowarzyszenia otrzymał absolutorium. Jednogłośnie! Za co serdecznie dziękujemy Koleżankom i Kolegom.

Na zebraniu poruszono też dwie palące kwestie: wysokości składek oraz przyjmowania nowych członków. W wyniku wymiany zdań gremium wyraziło przyzwolenie na podniesienie wysokości składki rocznej do 60-ciu złotych i zdecydowało, że Stowarzyszenie nie ma już możliwości przyjmowania w swoje szeregi chętnych spoza gminy Kaliska.

W dalszej kolejności koleżanki Elżbieta Pasterska oraz Elżbieta Adamowska przedstawiły plany imprez na bieżący rok. Szczegóły przedstawiamy na bieżąco i informujemy o kolejnych imprezach na tablicach ogłoszeń, na FB i naszej stronie internetowej, na której właśnie piszę te słowa. Najbliższe majowe imprezy to majówka dla Super Seniora (Wirty) i popołudnie z baśniami, Cieciorka, 16 maja, godz. 15-ta. W rolę bajarz wciela się p. Szymon Góralczyk. Dotarcie we własnym zakresie.

Comments are closed.

Archiwa

Odwiedziny

Darmowy licznik odwiedzin