Get Adobe Flash player

Monthly Archives: luty 2019

Zebranie Walne Stowarzyszenia

Bardzo ważna informacja dla nas wszystkich! 

7 marca o godzinie 13.00 zapraszamy do Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliskach na doroczne Walne Zebranie Stowarzyszenia.

Przewidywany
program zebrania:

 1. Otwarcie
  Walnego Zebrania.
 2. Wybór
  Przewodniczącego, Sekretarza Zebrania i Komisji Skrutacyjnej.
 3. Przyjęcie
  porządku obrad.
 4. Przedstawienie
  sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 2018.
 5. Przedstawienie
  sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia za rok 2018.
 6. Przedstawienie
  sprawozdania Komisji Rewizyjnej z badania działalności Zarządu w roku 2018.
 7. Powzięcie
  uchwały w przedmiocie przyjęcia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok
  2018.
 8. Powzięcie
  uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium dla Zarządu za rok 2018.
 9. Plan
  pracy na rok 2019.
 10. Zatwierdzenia
  planu pracy na rok 2019
 11. Wolne
  wnioski i dyskusja.
 12. Zamknięcie
  Walnego Zebrania.

A na koniec niespodzianka z okazji Dnia Kobiet

Liczymy na Waszą obecność mimo pewnych niedogodności terminowych.

Zaproszenie do teatru

Kochani, mamy dla Was kolejną atrakcyjną propozycję kulturalną. Zapraszamy do Opery Bałtyckiej do Gdańska na operę „Straszny dwór”. Autorem tej opery  jest nasz polski kompozytor Stanisław Moniuszko. Mieliśmy już okazję obejrzeć inne jego dzieło, „Halkę”. „Straszny dwór” ma inny charakter, przede wszystkim nie jest tragedią, jego treść (libretto) jest jednocześnie romantyczna i komediowa. W czasie spektaklu posłuchamy melodyjnych arii i zobaczymy wspaniałe polskie tańce. Wyjazd jest planowany na 9 kwietnia, ale jak zwykle musimy już płacić za bilety, więc kto ma ochotę skorzystać z oferty proszony o szybkie zgłoszenie i wpłaty, do końca lutego. Lucynka Kawecka zbiera po 60 zł (35 – bilet, 25 – dojazd).  

Pilna wiadomość!

Informujemy zainteresowanych, że nasza zabawa zapowiadana na piątek 15 lutego odbędzie się – z wiadomych względów – w sobotę 16 lutego. Godzina 18.00 – bez zmian.

Archiwa

Odwiedziny

Darmowy licznik odwiedzin