Get Adobe Flash player

Monthly Archives: marzec 2019

Najbliższe imprezy

Na ostatnim zebraniu Zarządu Stowarzyszenia omówiliśmy dokładnie organizację najbliższych imprez, jakie zaplanowaliśmy dla naszych członków.
W związku z tym przypominamy o wyjeździe do Opery Bałtyckiej do Gdańska na spektakl Straszny dwór. Wyjeżdżamy 9 kwietnia o godzinie 16.10 z przystanku PKS. Proszę wziąć legitymację uprawniającą do zniżek. Na wszelki wypadek.

Również w kwietniu, tuż po świętach, 26 kwietnia, proponujemy wyjazd na pierwszą wiosenną jednodniową wycieczkę. Tym razem wybraliśmy dla Państwa Kwidzyn, w którym zwiedzimy zespół zamkowo-katedralny. Następnie pojedziemy do Mątów Wielkich; tam znajduje się sanktuarium błogosławionej Doroty, która w tychże Mątach się urodziła, ciekawym obiektem jest też kościół par. pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła.

Koszt tej wycieczki to 40zł, przejazd i wstępy. Zgłoszenia i wpłaty przyjmują
L. Kawecka i E. Adamowska

Koszt tej wycieczki to 40zł, przejazd i wstępy. Zgłoszenia i wpłaty przyjmują
L. Kawecka i E. Adamowska

Honorowy Słonecznik

Z przyjemnością donoszę, że na wczorajszej imprezie Słonecznik 2018, nasza Szacowna Prezeska Elżbieta Pasterska otrzymała Honorowego Słonecznika za całokształt działań. Szczególnie za wieloletnią pracą społeczną na rzecz środowiska seniorów oraz propagowanie kultury, języka i obyczajów regionu Kociewia.

Nagroda  w pełni zasłużona i serdecznie gratulujemy Koleżance
tego wyróżnienia.

Znalezione obrazy dla zapytania bukiety kwiatów

KTO

Kto na czele jest seniorów,
bez zbytecznych dąsów, sporów?
Zaplanuje biwak, święta,
I o wszystkich też pamięta?…Ela

Kto na
jarmark, festyn jedzie,
poratować Gminę w biedzie?
Wnet założy strój kociewski,
Trochę biały,  trochę niebieski… Ela

Kto po naszamu
gadkę palnie,
bez wysiłku, ale składnie?
To o gzubach, to o bani,
To o świyńcie jakieś pani?…Ela

Kto ułoży
wierszyk mały,
Dla maluszków doskonały?
Tak dobierze  słówka zgrabnie,
Że i rym na końcu padnie?…Ela

Kto obrazek
szybko machnie,
Podaruje pewnej Stachnie?
Nie poskąpi farb, kolorów,
By nie zbrakło mu walorów?…Ela

Tu
kapliczka, tam kościółek,
Gdzie indziej kaliski zaułek.
Ówdzie pejzażyki zgrabne.
Wszystko piękne, wszystko ładne.

Więc nie dziwcie się ludziska,
Że w przepięknej wsi Kaliska,
Kapitule pomysł taki wpadł do głowy,
By podarować Eli  Słonecznik Honorowy.
  Okazjonalny wierszyk ułożyła   Barbara Płonka

Echa zebrania walnego

     7 marca 2019 członkowie Stowarzyszenie spotkali się w sali GOK na dorocznym walnym zebraniu. Zebranie to prowadziła p. Zofia Czarnowska, na sekretarza powołano  p. Dorotę Prybę.
     Program spotkania był bogaty. Zawierał sprawozdania merytoryczne i finansowe, także opinię Komisji Rewizyjnej. P. Elżbieta Pasterska zdała relacje z działań Zarządu za ubiegły rok, sprawy finansów naświetliła p. Danuta Miszewska, zaś opinię KR p. Małgorzata Pozorska Wszystkie przedstawione przez koleżanki dokumenty zostały przyjęte przez gremium jednogłośnie, i na tej podstawie Zarząd otrzymał absolutorium.

     W dalszej części zebrania został przedstawiony
i przedyskutowany plan działań Zarządu na 2019 rok. Pojawiły się z sali
propozycje wzbogacenia planu. Pomysły te zostaną wzięte pod uwagę w dalszej
pracy Zarządu. Póki co koleżanka Elżbieta Adamowska przedstawiła szczegóły
planowanej na czerwiec wycieczki do Kielc i okolic.

W imieniu Zarządu kol. Elżbieta Pasterska serdecznie podziękowała  p. Danusi Miszewskiej za pomoc jaką okazuje Stowarzyszeniu w prowadzeniu – pro bono – naszej księgowości.

     Spotkanie upłynęło w miłej atmosferze,
przy kawce i pączkach, jako że dnia następnego wszystkie Panie będą obchodzić
swoje święto.

Zarząd składa też serdeczne
podziękowania wszystkim przybyłym; duża frekwencja sprawiła, że zebranie mogło
się odbyć bez większych problemów.

Plan pracy

         Plan pracy Zarządu Kaliskiego Stowarzyszenia  Seniorów na 2019r.

29.01 Podsumowanie pracy w minionym roku
Przedstawienie zadań  i spotkań  Stowarzyszenia
Plan odwiedzin w domach jubilatów 80
90-latkowie, jubilaci małż.
Zatwierdzenie planu pracy; ustalenie
terminów walnych zebrań
Przydział  zadań poszczególnym członkom na cały rok.
Przygotowanie Zabawy Karnawałowej
16.02 (piątek)
Elżbieta Pasterska,     K. Ziółkowska,   Zarząd    
26.02 Opracowanie planu „krótkich wyjazdów”
w celu poznawania regionu i rozwoju seniorów
– wycieczka jednodniowa do Kwidzyna
-wycieczka jednodniowa do Strysza Buda
-wyjazd do kina Starogard Gd
-wyjazd do Filharmonii Bałtyckiej na
Straszny Dwór 9.04
Sposoby współpracy z innymi
Stowarzyszeniami oraz organizacjami pozarządowymi: sołectwami, GOK, szkołą,
gminą, nadleśnictwem…i Chatą Kociewia(zaproszenie gości : wójt,
przewodniczący Rady Gminy, Bożena Pozorska, Ewa Czeplina, Mirosława Borucka)
 
 
    Elżbieta Adamowska, Kornelia Ziółkowska,     F. Światczyński, L. Kawecka, Elżbieta Pasterska, Barbara Płonka
26.03 Opracowanie zebrań Stowarzyszenia: Zebrania
walne: 7.03, 5.10, 17.12
 
Popularyzacja działań naszego
Stowarzyszenia: Kaliski Goniec, prasa kociewska, strona internetowa
Terminarz jubileuszy seniorów i
sposoby realizacji: urodziny, rocznice ślubu
Stroje kociewskie- sposoby i okazje
prezentowania: Jarmark Dominikański, Festyn Kaliski
Propozycje Turnusu Rehabilitacyjnego w
sanatorium (wybranym)
 
 
E. Pasterska, B.Płonka, Z.Czarnowska,       K.Ziółkowska,     E. Pasterska
23.04 Zorganizowanie Majówki dla Super Seniorów
powyżej 80 lat- wybór miejsca, zamówienie autobusu, poczęstunek…  Stara Baśń Wilcze Błota – 16.05..
Majówka dla aktywnych- Stara Baśń
 
  K. Ziółkowska, L.Kawecka, E. Pasterska
28.05 Przygotowanie i organizacja wycieczki
3- dniowej do Kielc i okolicy
Przygotowania do Nocy Kupały w
Gogolinku 21.06 ?
Ognisko we Franku z turniejem w bule z
nagrodami
K.Ziółkowska, E.Adamowska, L. Kawecka, K. Pawłowska  
25.06 Wyjazd do Wdzydz na jarmark –
organizacja wyjazdu: autobus, termin
B. Płonka, E. Pasterska.  
30.07 Wyjazd nad morze Jarosławiec?
organizacja
Biesiada w Bartlu Wielkim – z dzikiem
konkursy, zabawy
Przegląd Twórczości Artystycznej-
propozycje na wernisaż „Sami Swoi”
 
E.Adamowska, K. Ziółkowska, K. Piszczek, F.Światczyński
sierpień Przerwa wakacyjna  
24.09 Przygotowanie do Wernisażu Sami Swoi-
nasze prace artystyczne
Przygotowanie Walnego zebrania i
jednocześnie  Święta Seniora- 5.10 lub
udział (zależność od UG)
Wyjazd do kina w Starogardzie Gd
 
  Cały Zarząd,     F.Światczyński
22.10 Analiza współpracy z GOK-em, UG,
stowarzyszeniami  działającymi na
terenie naszej gminy
Andrzejki w Cieciorce – organizacja
 
 
E. Pasterska, B. Płonka,   Z. Czarnowska
26.11 Przygotowanie Spotkania
opłatkowego  –
Podsumowanie pracy w 2019r.i
propozycje zadań  na rok następny
Spotkanie opłatkowe 17.12 godz.16.00
Zarząd, Elżbieta Pasterska, Lucyna Kawecka,

Zarząd pracuje

Bardzo
owocne było lutowe zebranie  Zarządu. Na
spotkanie przybyły zaproszone panie: dyr. GOK p. Mirosława Borucka,
przedstawicielka Chaty Kociewia p. Ewa Czeplina oraz nasz księgowa p. Danuta
Miszewska.

Pani M. Borucka przedstawiła ofertę GOK-u związaną z obchodami tegorocznego Święta Seniorów (tak, tak, plany muszą być sporządzane
z wielomiesięcznym wyprzedzeniem), poinformowała o planowanym powołaniu do życia chóru oraz o możliwościach naszych spotkań na sali widowiskowej. Do wyboru mamy wtorki lub piątki w godzinach popołudniowych.    

Pani E. Czeplina przedstawiła oferty działań, jakie proponuje i może sfinansować Chata Kociewia w ramach programów Działaj Lokalnie i Akumulator Społeczny.

Pani D.
Miszewska wyjaśniła bieżące problemy związane z elektroniczną obsługą księgową.

W dalszej
części zebrania omówiono szczegóły planowanej na czerwiec wycieczki do Kielc i
okolic. Kol. Ela Adamowska przedstawiła plan wycieczki i jej kosztorys. Wyjazd
odbędzie się w dniach 21-23.06, ogólny koszt to 350zł. Do tego należy doliczyć
bilety wstępu do różnych obiektów. Lista chętnych jest już prawie zamknięta, a
Ela Adamowska zbiera pierwszą ratę w wysokości 100zł.

Karnawałowe balowanie

Karnawał, czas zabaw, radowania się i weselenia.
Tak też uczyniliśmy.  16 lutego tańcowaliśmy przy muzycznych rytmach
w wykonaniu zespołu p. Doroty Garańczyk. Kto zdecydował się przyjść, ten wie, że było wesoło, swobodnie, tanecznie. Czas mijał niepostrzeżenie, ledwo rozpoczęliśmy balowanie, już trzeba było się żegnać.

Ale na pocieszenie zasmuconych: za rok będzie znowu karnawał!

Archiwa

Odwiedziny

Darmowy licznik odwiedzin