Get Adobe Flash player

Monthly Archives: luty 2018

Walne Zebranie Stowarzyszenia

Zarząd zaprasza wszystkich członków Stowarzyszenia do sali GOK-u na Walne Zebranie  9 marca br, rozpoczęcie o godz. 16.00.

Jako stowarzyszenie jesteśmy zobowiązani do przeprowadzenia takiego zebrania do końca marca każdego roku, zebrania podsumowującego roczną działalność. W związku z tym Zarząd bardzo prosi o niezawodne przybycie.

Przewiduje się następujący porządek obrad:

 1. Powitanie zgromadzonych
 2. Wybór przewodniczącego zabrania
 3. Wybór sekretarza zabrania
 4. Stwierdzenie prawomocności obrad
 5. Przyjęcie porządku obrad
 6. Zgłoszenie kandydatur i wybór komisji skrutacyjnej
 7. Sprawozdanie merytoryczne za rok 2017 (dyskusja, podjęcie uchwały)
 8. Sprawozdanie finansowe za rok 2017 (dyskusja, podjęcie uchwały)
 9. Udzielenie absolutorium Zarządowi (dyskusja, podjęcie uchwały)
 10. Odwołanie i wybór przew. Komisji Rewizyjnej (dyskusja, podjęcie uchwały)
 11. Kierunki działań na 2018 rok
 12. Wolne wnioski
 13. Zakończenie zebrania.

 

Informacja „ze świata”

Kochani, nie zaszkodzi zobaczyć, co słychać w naszych sprawach „w szerokim świecie”, tu w świecie nauki. Zamieszczona poniżej informacja dotyczy w zasadzie seniorów, ale oczywiście nie tylko. Każdy z nas jest albo będzie (prędzej czy później) seniorem, ma w swojej najbliższej rodzinie lub po prostu zna kogoś w podeszłym wieku. Warto wiedzieć, że problemy tej grupy społeczeństwa, są w kręgu zainteresowań osób, które mogą w różny sposób wpłynąć na jakość jej życia.

 

W Łodzi, w dniach 16-17 lutego 2018 odbyła się  III Konferencja Gerontologiczna z cyklu: Refleksje nad starością „Być i Stawać się
w starości”. Organizatorzy zaprosili szerokie grono osobistości do pogłębionego interdyscyplinarnego namysłu nad ostatnim okresem życia ludzkiego.

Zaproszenie skierowano do szerokiego kręgu badaczy, naukowców, praktyków, licząc na to, że ich rozważania  zwrócą uwagę na nie dostrzegane wymiary starości.  Skłonią do wymiany poglądów ukazujących procesy starzenia się w innym niż dotychczas świetle. Sprowokują dyskusję na temat postrzegania starości. A tym samym będą służyć poszerzeniu wiedzy o starości, pogłębianiu społecznej świadomości, czym starość może być i jaka starość bardziej może „służyć” człowiekowi, społeczeństwu i kulturze.

Na program konferencji złożyły się: referaty  panelowe; referaty w sekcjach:  zdrowie, choroba i opieka w starości; edukacja, aktywność, sztuka w starości; aspekty społeczno – kulturowe  starości; warsztat: Walidacja Gerontologiczna;

Problematyka wystąpień była niezwykle bogata. Od materialnych podstaw bytu seniorów, do problemów ich duchowości, jako ważnego czynnika „stawania się” pełnym człowiekiem. Od roli sztuki w życiu osób starszych, poprzez wartość pracy wolontariackiej, do jakości ich życia intymnego. Od rozważań teoretycznych, metodologicznych, do warsztatu oferującego konkretne narzędzie pracy z osobami chorymi. Od podkreślenia roli różnorakich form aktywności, do zwrócenia uwagi na wartość i potrzebę bycia samemu. Od roli seniorów w pomaganiu emigrantom, do ich roli w radzeniu sobie z imigracją młodych pokoleń. Szczególnie cenne było podkreślenie faktu, że większość badań koncentruje się na seniorach, którzy już są aktywni. Na to, że zbyt mało uwagi poświęca się tym, którzy, z różnych powodów, nie chcą czy nie potrafią o siebie odpowiednio zadbać. Że to właśnie w ich stronę powinna być skierowana szczególna troska badaczy.

(oprac. na podst. notatki p. dr Jadwigi Kwiek)

 

Gerontologia – nauka o procesach starzenia się. Jest to interdyscyplinarny splot biologii, medycyny, kulturoznawstwa, psychologii i zasadniczo antropologii kulturowej w terenie.

Spotkanie w Dniu Kobiet

Zapraszamy wszystkich członków Stowarzyszenia na spotkanie przy kawie i ciasteczku. Będzie to jednocześnie sprawozdawcze zebranie walne Stowarzyszenia i świętowanie Dnia Kobiet. Takie „dwa w jednym”. Spotykamy się w sali GOK-u 09 marca o godz. 16-ej.

Obecność prawie obowiązkowa.

Planowany wyjazd do teatru

 

Rezerwujemy bilety na piękny musical Notre Dame de Paris, do Teatru Muzycznego w Gdyni. Spektakl odbędzie się dopiero w maju (długie kolejki oczekujących), ale do końca miesiąca musimy wpłacić pieniądze za bilety. Kto ma więc ochotę – a naprawdę warto, bo spektakl wspaniały – musi się szybko zdecydować i zgłosić swój udział.  Lucynka Kawecka tworzy listę chętnych i zbiera pieniądze . Seniorzy, którzy mają zniżkę, płacą za bilet 60zł, pozostali 85zł. Planujemy częściowe dofinansowanie autokaru.

 

Wyjaśnienie

Koleżanki i Koledzy, nasza strona znowu będzie działała bez zarzutu – taką mam nadzieję :).  Przebrnęliśmy przez chwilowe problemy techniczne. Wynikły z dwóch powodów:
1. zabrakło miejsca na wklejanie zdjęć i należało je dokupić (tak jak chlebek w piekarni),
2. w związku z utworzeniem Stowarzyszenia musieliśmy zmienić nasze dane (tak jak młoda mężatka zmienia dowód, prawo jazdy…, bo zmieniła nazwisko na mężowskie).

Za wszystkie niedogodności przepraszamy.

Znalezione obrazy dla zapytania pączki

Nie zapominajmy też, że dziś tłusty czwartek i należy zjeść przynajmniej jednego pączusia, żeby tradycji stało się zadość!

Archiwa

Odwiedziny

Darmowy licznik odwiedzin