Get Adobe Flash player

Monthly Archives: kwiecień 2023

Spotkanie Zarządu, 25 kwietnia

Comiesięczne spotkanie poświęciliśmy omówieniu planu działania na najbliższe miesiące. W wyniku tego proponujemy następujące imprezy:

 1. spotkanie Super Seniorów i ich opiekunów na 24 maja w Wirtach. Odjazd z z Kalisk o 10.30. Jak zwykle przygotujemy słodki poczęstunek i kiełbaskę z ogniska,
 2. turniej boule 10 czerwca, godz. 16.00 na boisku szkolnym w Kaliskach. W organizacji imprezy pomogą nam miejscowi zawodnicy,
 3. Noc Kupały, 22 czerwca, godz. 17-ta. Impreza odbędzie się ponownie w Czarnym, nad rzeczką. Obowiązkowe wianki!

Szczegóły będziemy podawać przed kolejnymi spotkaniami, ale terminy warto zaklepać już dziś.

Przypominamy też, że w Piecach w Klubie Seniora odbywają się bardzo ciekawe zajęcia, w których bierze udział wiele naszych koleżanek. Dojazd zapewnia UG. Autobus zbiera chętnych i zawozi na miejsce. Po zajęciach odwozi do Kalisk.

Wczorajsze spotkanie Zarządu „okrasiła” pysznościami Krysia Pawłowska, która dziś obchodzi swoje urodziny. Wyściskaliśmy Krysię serdecznie i obdarowaliśmy skromnym upominkiem.

Po zebraniu

Przypominam, że 21 kwietnia br. odbyliśmy doroczne Walne Zebranie naszego Stowarzyszenia. Na spotkanie przybyło przeszło sześćdziesięcioro członków, więc frekwencja była spora, choć niewystarczająca do kworum (obecnie stowarzyszenie liczy przeszło 150 osób). Po statutowych 15 minutach zwłoki mogliśmy rozpocząć obrady.

W trakcie zebrania kol. Elżbieta Pasterska przedstawiła sprawozdanie merytoryczne za rok 2022, a kl. Lucyna Kawecka finansowe. Kol. Irena Konopacka odczytała opinię Komisji Rewizyjnej, po czym zgromadzeni udzielili jednogłośnie Zarządowi absolutorium. Koleżanki Barbara Płonka i Elżbieta Adamowska zrelacjonowały plan działalności Zarządu na rok bieżący.

Zebranie poprowadziła kol. Zofia Czarnowska, protokołowaniem zajęła się kol. Dorota Pryba.

Spotkanie odbyło się przy kawie i słodkościach, o które zadbały koleżanki Irena Stopa i Krystyna Kulas. Między innymi dlatego zabrani nie rozeszli się zaraz do domów. Siedzieliśmy jeszcze długo rozmawiając i ciesząc się swoją obecnością.

Porządek obrad Walnego Zebrania, 21.04

PORZĄDEK OBRAD

WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW

KALISKIEGO STOWARZYSZENIA SENIORÓW W DNIU 21.04.2023r.
godzina 16.00

 1. Otwarcie Zebrania i
  powitanie zebranych Członków Stowarzyszenia oraz Gości.

 1. Wybór Przewodniczącego i
  Sekretarza Zebrania.

 1. Stwierdzenie prawomocności
  zebrania. W przypadku braku kworum drugi termin zebrania wyznacza się na
  dzień 21.04.2023r. na godz. 16.15.

 1. Przyjęcie porządku obrad.

 1. Zgłoszenie Kandydatów i
  wybór Komisji Skrutacyjnej – podjęcie uchwały.

 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie
  sprawozdania z działalności Zarządu za 2022 rok:
 2. przedstawienie
  sprawozdania merytorycznego i finansowego,
 3. przedstawienie
  opinii Komisji Rewizyjnej do sprawozdania Zarządu,
 4. dyskusja,
 5. podjęcie
  uchwał:

– o
zatwierdzeniu sprawozdania merytorycznego Zarządu za 2022r,

-o
zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podziale zysku za 2022r.,

– inne wynikłe w trakcie Walnego Zebrania Członków.

 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie
  sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2022 rok:
 2. przedstawienie
  sprawozdania Komisji Rewizyjnej,
 3. dyskusja,
 4. podjęcie
  uchwały.

 1. Udzielenie absolutorium
  Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej – podjęcie uchwały.

 1. Kierunki działań – plan
  pracy na rok 2023.  
 2. dyskusja.

 1. Wolne wnioski.

 1. Ogłoszenie podjętych uchwał.

 1. Zakończenie Walnego
  Zebrania.

Prezes

Kaliskiego Stowarzyszenia Seniorów

Elżbieta Pasterska

Marcowe spotkanie Zarządu

Głównym tematem wtorkowego spotkania były sprawy najpilniejsze, czyli podsumowanie roku poprzedniego.

W środę, 29 marca Zarząd stawił się w komplecie u p. Danusi Miszewskiej i podpisał sprawozdanie finansowe za 2022 rok, a także ustalił datę Zebrania Walnego na 21 kwietnia 2023 rok, rozpoczęcie o godz. 16-ej. Pożądana jest, oczywiście, bardzo wysoka frekwencja, aby obrady przeszły sprawnie.

W maju, jak każe nasza tradycja, spotkanie z Super Seniorami (data do sprecyzowania zależnie od aury), najpewniej w Wirtach, natomiast już wiadomo, że wianki kupałowe odbędą się 22 czerwca u p. Martyny w Czarnem.

Co poza tym? Bardzo ciekawie przebiega projekt w Piecach. Sporo naszych bierze w nim udział, dojeżdżając na miejsce na 3-4 godziny dziennie. Oferta zajęć jest interesująca i różnorodna.

Natomiast z przykrością przyjęliśmy wiadomość, że zawieszono warsztaty artystyczne i malarskie w GOK-u. Tam również się spotykaliśmy i tworzyliśmy piękne prace.

Zaproszenie na treningi boule

Pan Zenon Kopciowski serdecznie zaprasza wszystkich chętnych – i panie i panów niezależnie od wieku – na cotygodniowe treningi gry w boule. Gracze spotykają się dwa razy w tygodniu – wtorki, czwartki- na szkolnym boisku o godz. 16.00.

Kaliska drużyna jeździ na różne ogólnopolskie turnieje i całkiem dobrze sobie tam radzi i przyda się dopływ „świeżej krwi”.

Archiwa

Odwiedziny

Darmowy licznik odwiedzin