Get Adobe Flash player

Monthly Archives: luty 2024

Słoneczniki za 2023 rok

W najbliższą sobotę, 2 marca w GOK w Kaliskach odbędzie się uroczystość wręczenia Słoneczników 2023. Na styczniowym spotkaniu naszego Zarządu postanowiliśmy złożyć wniosek o nagrodę Honorowego Słonecznika dla dwojga spośród naszego grona: Lucynki Kaweckiej oraz Felka Światczyńskiego. Oboje Koleżeństwo jest doskonale wszystkim znane, ale uważam, że warto dokładniej prześledzić Ich społeczną działalność.

Nominacja do nagrody Honorowy Słonecznik 2023 dla
p. Feliksa Światczyńskiego

Uzasadnienie:

Pana Feliksa Światczyńskiego wszyscy w Gminie
Kaliska doskonale znają. Od kilku dziesiątek lat jest jej mieszkańcem, przez 45
lat prowadził własną firmę specjalizującą się w malarstwie pokojowym. W tym
czasie pomalował niejeden lokal na naszym terenie oraz wykształcił  15-u 
uczniów, swoich następców po fachu.

Jednocześnie brał udział w życiu społecznym Gminy.
Był wieloletnim członkiem Gminnego Koła Polskiego Związku Emerytów, Rencistów
i Inwalidów, a po przekształceniu nadal członkiem Kaliskiego Stowarzyszenia
Seniorów.  Przez 15 śpiewał w chórze Leśne
Echo, który występował na scenie kaliskiego Gminnego Ośrodka Kultury jak i poza
granicami Gminy Kaliska.

Od 16-u lat wchodzi w skład Zarządu Gminnego Koła
PZERi I, a obecnie KSS, jest głównym inicjatorem i organizatorem wyjazdów seniorów
do placówek kulturalnych: teatrów, oper i kin. Pełni też funkcję „didżeja
seniorów”, urozmaicając liczne spotkania tej społeczności.

Ponadto Pan Feliks wielokrotnie reprezentował
seniorów biorąc czynny udział w Spartakiadach sportowych organizowanych  co roku przez Powiatowe Koło PZERiI osiągając
znaczące sukcesy; w tym złoty i srebrne medale. 

Pan Feliks Światczyński przez lata solidnie wypełniał powierzone Mu zadania, zawsze gotowy do współpracy i pomocy koleżeńskiej.
Jest otwartym,  bezkonfliktowym człowiekiem, serdecznym, przyjacielskim  kolegą, na którego zawsze można liczyć, przy tym osobą skromną, nie oczekującą poklasku za swoje starania.

W imieniu Zarządu: Barbara Płonka

Nagrodzeni Honorowym Słonecznikiem

Gratulujemy Lucynce i Felkowi zasłużonej nagrody!

Efekty lutowego spotkania Zarządu

Zebranie Zarządu miało miejsce 27 lutego, jak zwykle w ostatni wtorek miesiąca.  Spotkanie w dużej mierze dotyczyło sprecyzowaniu naszych planów  na bieżący rok.

I tak: 6 marca o godzinie 16-ej Ks. Proboszcz Krzysztof Ossowski odprawi  Mszę Świętą w naszej intencji w  kościele w Kaliskach,
9 marca  GOK organizuje koncert dla wszystkich chętnych Pań z okazji ich święta, początek godzina 18-a

Kwiecień – Zebranie Walne (I poł.miesiąca), sprawozdania merytoryczne i finansowe za rok 2023.
Kwiecień – jednodniowy wyjazd Grudziądza, wstępnie między 10-ym a 20-ym,

Lipiec – jednorazowy wypad na trasie
Tleń-Żur-Osie

Wrzesień, od 5-ego do 8-ego – kilkudniowa
wycieczka na Mazury

Dokładne terminy podamy na bieżąco.

Poza tym zorganizujemy wszystkie nasze stałe imprezy: Super Senior, Noc Kupały, biwak w Bartlu, teatr, kino…

Zapraszamy!

Spotkanie Zarządu umiliły obchody urodzin Eli Adamowskiej, która, jak wiecie, organizuje nam wspaniałe wycieczki.
Były życzenia, kwiaty, upominek i słodkości.

Co się zdarzyło na Bulwarze…

Kto był to wie, kto nie był, może poczytać w sieci, ale wiadomo, że to nie zastąpi obecności na miejscu i emocjonalnego zaangażowania. W treści musical dość smutny z tragicznym zakończeniem. Mimo tego można było podziwiać elementy przedstawienia: kostiumy, scenografię, choreografię, a nade wszystko posłuchać wspaniałej muzyki i śpiewu artystów  oraz popatrzeć jak tańczy balet.

Przedstawienie jednym podobało się bardzo, innym nieco mniej, ale najważniejsze,
że mieliśmy okazję znowu gdzieś razem wyruszyć.

Spektakl wypatrzył dla nas i załatwił bilety nasz kolega
Feliks Ś., resztą zajęła się Lucyna K.

Bulwar Zachodzącego Słońca
Kompozytor: Andrew Lloyd Weber
Reżyseria: Jacek Mikołajczyk
Kierownictwo muzyczne: Krzysztof Herdzin
Wykonawcy: soliści, chór, balet, orkiestra Opery Nova.

Archiwa

Odwiedziny

Darmowy licznik odwiedzin