Get Adobe Flash player

Plan pracy

         Plan pracy Zarządu Kaliskiego Stowarzyszenia  Seniorów na 2019r.

29.01 Podsumowanie pracy w minionym roku Przedstawienie zadań  i spotkań  Stowarzyszenia Plan odwiedzin w domach jubilatów 80 90-latkowie, jubilaci małż. Zatwierdzenie planu pracy; ustalenie terminów walnych zebrań Przydział  zadań poszczególnym członkom na cały rok. Przygotowanie Zabawy Karnawałowej 16.02 (piątek) Elżbieta Pasterska,     K. Ziółkowska,   Zarząd    
26.02 Opracowanie planu „krótkich wyjazdów” w celu poznawania regionu i rozwoju seniorów – wycieczka jednodniowa do Kwidzyna -wycieczka jednodniowa do Strysza Buda -wyjazd do kina Starogard Gd -wyjazd do Filharmonii Bałtyckiej na Straszny Dwór 9.04 Sposoby współpracy z innymi Stowarzyszeniami oraz organizacjami pozarządowymi: sołectwami, GOK, szkołą, gminą, nadleśnictwem…i Chatą Kociewia(zaproszenie gości : wójt, przewodniczący Rady Gminy, Bożena Pozorska, Ewa Czeplina, Mirosława Borucka)         Elżbieta Adamowska, Kornelia Ziółkowska,     F. Światczyński, L. Kawecka, Elżbieta Pasterska, Barbara Płonka
26.03 Opracowanie zebrań Stowarzyszenia: Zebrania walne: 7.03, 5.10, 17.12   Popularyzacja działań naszego Stowarzyszenia: Kaliski Goniec, prasa kociewska, strona internetowa Terminarz jubileuszy seniorów i sposoby realizacji: urodziny, rocznice ślubu Stroje kociewskie- sposoby i okazje prezentowania: Jarmark Dominikański, Festyn Kaliski Propozycje Turnusu Rehabilitacyjnego w sanatorium (wybranym)     E. Pasterska, B.Płonka, Z.Czarnowska,       K.Ziółkowska,     E. Pasterska
23.04 Zorganizowanie Majówki dla Super Seniorów powyżej 80 lat- wybór miejsca, zamówienie autobusu, poczęstunek…  Stara Baśń Wilcze Błota – 16.05.. Majówka dla aktywnych- Stara Baśń     K. Ziółkowska, L.Kawecka, E. Pasterska
28.05 Przygotowanie i organizacja wycieczki 3- dniowej do Kielc i okolicy Przygotowania do Nocy Kupały w Gogolinku 21.06 ? Ognisko we Franku z turniejem w bule z nagrodami K.Ziółkowska, E.Adamowska, L. Kawecka, K. Pawłowska  
25.06 Wyjazd do Wdzydz na jarmark – organizacja wyjazdu: autobus, termin B. Płonka, E. Pasterska.  
30.07 Wyjazd nad morze Jarosławiec? organizacja Biesiada w Bartlu Wielkim – z dzikiem konkursy, zabawy Przegląd Twórczości Artystycznej- propozycje na wernisaż „Sami Swoi”   E.Adamowska, K. Ziółkowska, K. Piszczek, F.Światczyński
sierpień Przerwa wakacyjna  
24.09 Przygotowanie do Wernisażu Sami Swoi- nasze prace artystyczne Przygotowanie Walnego zebrania i jednocześnie  Święta Seniora- 5.10 lub udział (zależność od UG) Wyjazd do kina w Starogardzie Gd     Cały Zarząd,     F.Światczyński
22.10 Analiza współpracy z GOK-em, UG, stowarzyszeniami  działającymi na terenie naszej gminy Andrzejki w Cieciorce – organizacja     E. Pasterska, B. Płonka,   Z. Czarnowska
26.11 Przygotowanie Spotkania opłatkowego  – Podsumowanie pracy w 2019r.i propozycje zadań  na rok następny Spotkanie opłatkowe 17.12 godz.16.00 Zarząd, Elżbieta Pasterska, Lucyna Kawecka,

Comments are closed.

Odwiedziny

Darmowy licznik odwiedzin