Get Adobe Flash player

Walne Zebranie Stowarzyszenia

Zarząd zaprasza wszystkich członków Stowarzyszenia do sali GOK-u na Walne Zebranie  9 marca br, rozpoczęcie o godz. 16.00.

Jako stowarzyszenie jesteśmy zobowiązani do przeprowadzenia takiego zebrania do końca marca każdego roku, zebrania podsumowującego roczną działalność. W związku z tym Zarząd bardzo prosi o niezawodne przybycie.

Przewiduje się następujący porządek obrad:

 1. Powitanie zgromadzonych
 2. Wybór przewodniczącego zabrania
 3. Wybór sekretarza zabrania
 4. Stwierdzenie prawomocności obrad
 5. Przyjęcie porządku obrad
 6. Zgłoszenie kandydatur i wybór komisji skrutacyjnej
 7. Sprawozdanie merytoryczne za rok 2017 (dyskusja, podjęcie uchwały)
 8. Sprawozdanie finansowe za rok 2017 (dyskusja, podjęcie uchwały)
 9. Udzielenie absolutorium Zarządowi (dyskusja, podjęcie uchwały)
 10. Odwołanie i wybór przew. Komisji Rewizyjnej (dyskusja, podjęcie uchwały)
 11. Kierunki działań na 2018 rok
 12. Wolne wnioski
 13. Zakończenie zebrania.

 

Comments are closed.

Galeria

Odwiedziny

Darmowy licznik odwiedzin