Get Adobe Flash player

Informacja „ze świata”

Kochani, nie zaszkodzi zobaczyć, co słychać w naszych sprawach „w szerokim świecie”, tu w świecie nauki. Zamieszczona poniżej informacja dotyczy w zasadzie seniorów, ale oczywiście nie tylko. Każdy z nas jest albo będzie (prędzej czy później) seniorem, ma w swojej najbliższej rodzinie lub po prostu zna kogoś w podeszłym wieku. Warto wiedzieć, że problemy tej grupy społeczeństwa, są w kręgu zainteresowań osób, które mogą w różny sposób wpłynąć na jakość jej życia.

 

W Łodzi, w dniach 16-17 lutego 2018 odbyła się  III Konferencja Gerontologiczna z cyklu: Refleksje nad starością „Być i Stawać się
w starości”. Organizatorzy zaprosili szerokie grono osobistości do pogłębionego interdyscyplinarnego namysłu nad ostatnim okresem życia ludzkiego.

Zaproszenie skierowano do szerokiego kręgu badaczy, naukowców, praktyków, licząc na to, że ich rozważania  zwrócą uwagę na nie dostrzegane wymiary starości.  Skłonią do wymiany poglądów ukazujących procesy starzenia się w innym niż dotychczas świetle. Sprowokują dyskusję na temat postrzegania starości. A tym samym będą służyć poszerzeniu wiedzy o starości, pogłębianiu społecznej świadomości, czym starość może być i jaka starość bardziej może „służyć” człowiekowi, społeczeństwu i kulturze.

Na program konferencji złożyły się: referaty  panelowe; referaty w sekcjach:  zdrowie, choroba i opieka w starości; edukacja, aktywność, sztuka w starości; aspekty społeczno – kulturowe  starości; warsztat: Walidacja Gerontologiczna;

Problematyka wystąpień była niezwykle bogata. Od materialnych podstaw bytu seniorów, do problemów ich duchowości, jako ważnego czynnika „stawania się” pełnym człowiekiem. Od roli sztuki w życiu osób starszych, poprzez wartość pracy wolontariackiej, do jakości ich życia intymnego. Od rozważań teoretycznych, metodologicznych, do warsztatu oferującego konkretne narzędzie pracy z osobami chorymi. Od podkreślenia roli różnorakich form aktywności, do zwrócenia uwagi na wartość i potrzebę bycia samemu. Od roli seniorów w pomaganiu emigrantom, do ich roli w radzeniu sobie z imigracją młodych pokoleń. Szczególnie cenne było podkreślenie faktu, że większość badań koncentruje się na seniorach, którzy już są aktywni. Na to, że zbyt mało uwagi poświęca się tym, którzy, z różnych powodów, nie chcą czy nie potrafią o siebie odpowiednio zadbać. Że to właśnie w ich stronę powinna być skierowana szczególna troska badaczy.

(oprac. na podst. notatki p. dr Jadwigi Kwiek)

 

Gerontologia – nauka o procesach starzenia się. Jest to interdyscyplinarny splot biologii, medycyny, kulturoznawstwa, psychologii i zasadniczo antropologii kulturowej w terenie.

Comments are closed.

Galeria

Odwiedziny

Darmowy licznik odwiedzin