Get Adobe Flash player

Słoneczniki za 2023 rok

W najbliższą sobotę, 2 marca w GOK w Kaliskach odbędzie się uroczystość wręczenia Słoneczników 2023. Na styczniowym spotkaniu naszego Zarządu postanowiliśmy złożyć wniosek o nagrodę Honorowego Słonecznika dla dwojga spośród naszego grona: Lucynki Kaweckiej oraz Felka Światczyńskiego. Oboje Koleżeństwo jest doskonale wszystkim znane, ale uważam, że warto dokładniej prześledzić Ich społeczną działalność.

Nominacja do nagrody Honorowy Słonecznik 2023 dla
p. Feliksa Światczyńskiego

Uzasadnienie:

Pana Feliksa Światczyńskiego wszyscy w Gminie Kaliska doskonale znają. Od kilku dziesiątek lat jest jej mieszkańcem, przez 45 lat prowadził własną firmę specjalizującą się w malarstwie pokojowym. W tym czasie pomalował niejeden lokal na naszym terenie oraz wykształcił  15-u  uczniów, swoich następców po fachu.

Jednocześnie brał udział w życiu społecznym Gminy. Był wieloletnim członkiem Gminnego Koła Polskiego Związku Emerytów, Rencistów
i Inwalidów, a po przekształceniu nadal członkiem Kaliskiego Stowarzyszenia Seniorów.  Przez 15 śpiewał w chórze Leśne Echo, który występował na scenie kaliskiego Gminnego Ośrodka Kultury jak i poza granicami Gminy Kaliska.

Od 16-u lat wchodzi w skład Zarządu Gminnego Koła PZERi I, a obecnie KSS, jest głównym inicjatorem i organizatorem wyjazdów seniorów do placówek kulturalnych: teatrów, oper i kin. Pełni też funkcję „didżeja seniorów”, urozmaicając liczne spotkania tej społeczności.

Ponadto Pan Feliks wielokrotnie reprezentował seniorów biorąc czynny udział w Spartakiadach sportowych organizowanych  co roku przez Powiatowe Koło PZERiI osiągając znaczące sukcesy; w tym złoty i srebrne medale. 

Pan Feliks Światczyński przez lata solidnie wypełniał powierzone Mu zadania, zawsze gotowy do współpracy i pomocy koleżeńskiej.
Jest otwartym,  bezkonfliktowym człowiekiem, serdecznym, przyjacielskim  kolegą, na którego zawsze można liczyć, przy tym osobą skromną, nie oczekującą poklasku za swoje starania.

W imieniu Zarządu: Barbara Płonka

Nagrodzeni Honorowym Słonecznikiem

Gratulujemy Lucynce i Felkowi zasłużonej nagrody!

Comments are closed.

Archiwa

Odwiedziny

Darmowy licznik odwiedzin